List of full-time Teachers

Advanced Nursing Sciences Course

Advanced Rehabilitation Sciences Course

Multidisciplinary Medical Sciences Course

Fusion Unit for Near Future Human Health Sciences

Advanced Nursing Sciences CourseDivision Research field Professor Associate Professor Senior Lecturer Assistant Professor
Frontier Nursing Sciences  Environmental health nursing Tomoko WAKAMURA
Home health care and dementia research Ayae KINOSHITA Mie TORII
Biomedical big data Yasushi OKUNO
Nursing ethics Sayaka TAKENOUCHI Ai CHIKADA
 Clinical Nursing Sciences  Nursing science for lifestyle-related diseases Kazuko NIN   Yoshiyuki SHIMIZU
Kazunori FURUTANI
 Critical care nursing   Yuri SAKAKI
Chika NISHIYAMA
  Mariko ASASE
 Mental health and psychiatric nursing   Tomoko YAMANOUCHI
Noriko SUGAWARA
Palliative nursing Keiko TAMURA
Akira TSUNETOU
Yuki SHIRAI
Despoina ANAGNOSTOU
Tomoko IZAWA
 Family and Community Health Care
 
 Child and family nursing   Mari MATSUOKA   Kanako KIYOKAWA
 Perinatal epidemiology Marie FURUTA Yuko TOKITA Chifumi OTAKI Keiko DOERING
Innovative public health nursing   Misa SHIOMI Rikuya HOSOKAWA Kazuya TAIRA

Advanced Rehabilitation Sciences Course


Division Research field Professor Associate Professor Senior Lecturer Assistant Professor
 Physical Therapy   Biological function Shigehito YAMADA  
Motor function analysis Hiroshi KUROKI
Tomoki AOYAMA
Koji OHATA
Yuko MAEDA
Akira ITO
 Motor function development and rehabilitation Noriaki ICHIHASHI Hiroshige TATEUCHI
Todd Colin PATAKY
  Masashi TANIGUCHI
 Occupational Therapy
 
 Biological function Yu HAYASHI  
Clinical cognitive neuroscience Motomi TOICHI Nan LIANG Keisuke IRIE Miki KANESHIGE
Brain function and rehabilitation Hiroyuki INADOMI Hitoshi TANIMUKAI Ami TABATA Yusuke KUSANO

Multidisciplinary Medical Sciences Course

Division Research field Professor Associate Professor Senior Lecturer Assistant Professor
Basic Medical Sciences
Molecular basic medical science Shogo OKA Motohiro
NONAKA
Jyoji MORISE
Microbial pathogenesis Kentaro IBUKI
Human morphogenesis Tetsuya TAKAKUWA
Clinical Laboratory Sciences
Clinical genomics Osamu
TOKUNO
Clinical research and development studies Souichi ADACHI Hidemasa MATSUO
Diagnostic imaging Yasutomo FUJII
Biomadical data science Mayumi KAMATA
Advanced Medical Engineering and Sciences Advanced medical imaging and image analysis Naozo SUGIMOTO Tomohiro UENO
Advanced medical devices and systems Masanori SHIMONO
Advanced medical engineering and intelligence Megumi
NAKAO
Satoshi SASAYAMA
Advanced medical physics Mitsuhiro
NAKAMURA

Fusion Unit for Near Future Human Health Sciences

Division Research field Professor Associate Professor Senior Lecturer Assistant Professor
Innovation Unit for Near Future System and Technology  Nobukatsu SAWAMOTO Koichi ISHIZU