List of full-time Teachers

Nursing Science

Laboratory Science

Rehabilitation Sciences

Fusion Unit for Near Future Human Health Sciences

Nursing Science

Division Department Professor Associate Professor Senior Lecturer Assistant Professor
Basic Nursing Science Environmental Health Nursing Tomoko WAKAMURA

Sanae
NINONIYA
Human Body Defense & Patho-physiology Nursing Science
Masakazu NISHIGAKI
Akiko
NISHIMURA
Clinical Nursing Science Nursing Science for Lifestyle-Related Diseases Kazuko NIN
Yasushi OKUNO
Taisuke KATAYAMA
Yoshiyuki
SHIMIZU
Keiko TAMURA
Akira TSUNETOU
Yuki SHIRAI
Tomoko IZAWA
Critical Care Nursing   Chika
NISHIYAMA
Ryuhei
SATO
Psychiatric Nursing Manami AMAGAI
Family Nursing Science Child Health and Development Nursing Machiko SUZUKI
Kanako KIYOKAWA
Midwifery & Women’s Health Marie FURUTA
Keiko YAGI

Female Life-Cycle Nursing Nobuhiko SUGANUMA
Kotomi YAMAGUCHI
Community Health and Community Health Nursing Preventive Nursing Toshiki KATSURA
Mika OKURA
Public Health Nursing
Home Healthcare Nursing Ayae KINOSHITA
Mie TORII
Shima MIZUSAKA
 

Laboratory Science

Division Department Professor Associate Professor Senior Lecturer Assistant Professor
Medical Laboratory Science
Basic Laboratory Science Shogo OKA Shizue TANIICHI
Jyoji MORISE
Innovational Laboratory Medicine Tetsuya TAKAKUWA Kentaro IBUKI
Applied Laboratory Science Yasutomo FUJII
Souichi ADACHI
Hiroi KASAI
Yasuhiko KAMIKUBO
Mayumi KAMATA
Information Technology and Medical Engineering Medical Imaging System Sciences Tsuyoshi SIINA Kenich OTSUKA
Medical Devices for Diagnoses Akitoshi SEIYAMA
Satoshi SASAYAMA
Innovative Medical Imaging Technology Naozo SUGIMOTO Tomohiro UENO
Hiromitsu NAKAMURA
 

Rehabilitation Sciences

Division Department Professor Associate Professor Senior Lecturer Assistant Professor
Physical Therapy Motor Function Analysis Shigehito YAMADA
Hiroshi KUROKI
Koji OHATA
Yuko MAEDA
Akira ITO
Development and Rehabilitation of Motor Function Tadao TSUBOYAMA
Noriaki ICHIHASHI
Tomoki AOYAMA
Tome IKEZOE
Hiroshige TATEUCHI
Occupational Therapy Clinical Cognitive Neuroscience Motomi TOICHI
Toshiko FUTAKI
Akira MITANI
Sayaka OKAHASHI
Jun MATSUBAYASHI
Masahiro Ogawa
Brain Function and Rehabilitation   Hiroyuki INADOMI Toshihiro KATO
Hitoshi TANIMUKAI
Sumie YAMADA Kanae MATSUSHIMA
 

Fusion Unit for Near Future Human Health Sciences

Division Department Professor Associate Professor Senior Lecturer Assistant Professor
Innovation Unit for Near Future System and Technology  Nobukatsu SAWAMOTO Koichi ISHIZU